Voor iedereen

We zijn echt blij een geanimeerd en educatief aanbod te kunnen bieden aan iedereen, ongeacht hun fysieke of mentale toestand, sociale status of leeftijd. Uitgangspunt is uiteraard dat je je wel wil openstellen voor de waarden die mens, dier en natuur ondersteunen.

Kom gerust in je verkennend ééntje of met de familie, in schoolverband of met je vrienden, met een vereniging of samen met collega’s. Ook voor feestelijke aangelegenheden of voor het professioneel verzorgen van conferenties kan je o.a. bij ons terecht !

Voel je de behoefte tot actieve deelname aan dans en beweging of toch eerder als toeschouwer passiever en rustig genieten van de omstandigheden en de fun ? Of ligt jouw drijfveer voor je bezoek bij het educatieve ? Het kan allemaal dus laat gebeuren en weet dat we er hoedanook  volop zijn voor jou!

En weet je …je bent ook meer dan welkom ongeacht je … gemoedstoestand! Ben je in een rotbui of rouwig? Heb je het familiaal wat moeilijk of zijn er situaties die je verbitterd hebben? Heb je een pijnlijke ruzie achter de rug of ga je gebukt onder de stress? Heb je verdriet of voel je je verward en verlaten? Weet dan dat je erkend en begrepen zal worden in die gemoedstoestand en je alle ruimte krijgt om op jouw aanvoelen en ritme opnieuw bij jezelf te komen!

De belhands-earthangrijkste beweegreden om ons te richten op zo’n bijzonder ruime groep van bezoekers is omdat we op die manier extra kunnen bijdragen aan het welzijn van mens, dier en natuur. Is het niet ieders verantwoordelijkheid om alles wat er op aarde leeft met extra zorg te benaderen? Ja toch?!

Door een bezoek aan het Mandragora Park kan je je ecologische voetafdruk verkleinen of inspiratie opdoen, bijleren d.m.v. beleving of rechtstreekse educatiemomenten. We willen je zo graag inspireren en aanmoedigen om ook naast jouw parkbezoek kleine of grote extra bijdragen te leveren aan het welzijn van mens, dier en natuur. Laat ons allemaal samen die prachtige, levengevende Aarde dragen!

 working-together-hands-earth