Aanbiedingen van locaties voor het Mandragora Park

We berichtten je voordien al dat de focus binnen Mandragora de voorbije maanden maximaal lag bij het verder uitbouwen van een krachtige interne structuur. De deskundigheid van onze teamleden en daadkrachtige steun van experten binnen de ondernemingswereld leiden ertoe dat er nu een  onontbeerlijk stevig fundament gegoten wordt.

Een fundament waarop  we uiteraard het Mandragora Park willen bouwen. De vragen omtrent de voorziene locatie blijven ons logischerwijze bereiken. Reeds langere tijd krijgen we aanbiedingen vanuit diverse instanties of zoeken experten een geschikte locatie. Binnen Mandragora maken we ons dan ook hoegenaamd geen zorgen hieromtrent.
alphen-chaam
Omtrent die zoektocht of aanbiedingen wordt van ons echter de nodige discretie verwacht. Het is fijn dat we nu uitzonderlijk wel eens de kans krijgen om, met toestemming van de betrokken partijen, te verwijzen naar de opportuniteit die we nu ontvingen van de Sustainable Business Development Manager. Dit is één van de instanties die uitkijken voor een geschikt terrein voor Mandragora. We kregen ook het waardevolle aanbod om ons persoonlijk in contact te stellen met de belanghebbenden in dit proces.

Meer info via deze publieke link

http://www.staatsbosbeheer.nl/boszoektondernemer